Novinky

Doplnkové školenie pre klientov

09.01.2018

Súčasťou implementácie ESMAO služieb je samozrejme aj zaškolenie do používania. Toto úvodné školenie je bezplatné.

Existujúci klienti však majú možnosť požiadať aj o tzv. doplnkové školenie. Školenie je realizované odborným konzultantom spoločnosti Lomtec.com,a.s. a je určené pre pracovníkov úradu, ktorý spracovávajú elektronické podania a riešia elektronickú komunikáciu

Cieľ školenia

  • zvládnutie používania ESMAO
  • podpisovanie elektronických dokumentov
  • zverejňovanie informácií a úprava nastavenia služieb
  • metodické usmernenie
  • pomoc pri vytvorení užívateľských kont
  • konzultácia pri implementovaní ESMAO v podmienkach úradu
  • odpovede na ďalšie otázky

Cena doplnkového školenia je závislá od spôsobu a miesta jeho realizácie. Požiadavku na doplnkové školenie je možné zaslať priamo prostredníctvom nezáväzného objednávkového formulára.

Školenie je možné realizovať po dohode pre viaceré samosprávy súčasne. V tom prípade je cena rozpočítaná pomerne medzi zúčastnené samosprávy.