Kľúčové komponenty

 

Ktoré zabezpečujú jednoduché ovládanie a poskytovanie elektronických služieb.

Portál

Centrálne miesto prístupu k elektronickým službám. Užívateľ k portálu pristupuje prostredníctvom internetu bez ohľadu na to, kde sa práve fyzicky nachádza.

Viac info

Riadenie podaní (RPOD)

Riadi podania a zabezpečuje, aby sa dostali k správnemu adresátovi vrátane všetkých príloh a ZEP (zaručený elektronický podpis).


Viac info

Dátové úložiská

Slúžia na ukladanie a správu podaní. Každé podanie je podľa služby uložené v zodpovedajúcom dátovom úložisku.


Viac info

Platobný modul

Pomáha pri platení daní a poplatkov jednoduchých spôsobom v prepojení na účtovníctvo a ďalšie súvisiace komponenty systému.


Viac info

Registre

Udržujú a poskytujú informácie o verejných registroch vytváraných mestom alebo obcou, ako sú napr. školy, sociálne zariadenia, pamätihodnosti a iné.


Viac info

Elektronické služby

Kľúčový komponent celého systému, ktorý prináša samotné služby, ich obsah a nastavenie. Tento komponent zároveň zabezpečuje prístupnosť elektronických služieb na portáli a ÚPVS.

Viac info

Integrácia na ÚPVS

Zabezpečí splnenie povinností zo zákona o eGovernmente.

Viac info

Pre koho je ESMAO?

 
 

Mestá a obce

Mestá a obce sú zo zákona poskytovateľmi elektronických služieb.

Viac info
 

Verejná správa

Dostupné informácie vrátane verejných registrov sú publikované na jednom mieste, ktoré je dostupné aj ostatným orgánom verejnej správy

Viac info
 

Občania a podnikatelia

Riešia svoje povinnosti, záväzky, potreby, požiadavky aj záujmy pomocou elektronických služieb.

Viac info
 

Integrované obslužné miesta

Väčšina ľudí bude elektronické služby využivať sprostrekovane cez tzv. integrované obslužné miesta

Viac info
esmao
 

Míľniky eGovernmentu

 

Zákon č. 305/2013 Z. z.

Zákon č. 305/2013 Z. z. (o eGovernmente) ukladá povinnosti elektronizovať služby orgánom verejnej moci (aj územnej samospráve)


Elektronizáca služieb

Elektronizáca služieb v bodoch

 • Povinná elektronická schránka na ÚPVS
 • Povinná integrácia elektronických služieb samosprávy na ÚPVS
 • Povinné nahlásenie údajov o inštitúcii
 • Elektronické formuláre
 • Virtuálny priestor inštitúcie
 • Odosielanie rozhodnutí
 • Hromadné oznamy
 • Verejná centrálna nástenka (úradná tabuľa)

Elektronizáca služieb

Elektronizáca služieb rozšírená o povinnosti pre všetky právnické osoby:

 • Prijímať elektronicky podania
 • Komunikovať s OVM elektronicky

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie

 • Koniec prechodného obdobia = povinnosť mať zelektronizované všetky služby!!!

Aktivácia el. schránok

Aktivácia el. schránok právnických osôb zapísaných v obch. registri

 • Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri na doručovanie.

Platobný modul

Platobný modul

 • Zabezpečenie posielania platieb prostredníctvom platobného modulu ÚPVS.

Aktivácia el. schránok

Aktivácia el. schránok právnických osôb nezapísaných v obch. registri

 • Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných v obchodnom registri na doručovanie.