Digitálna samospráva

Miesto: Hotel Bešeňová

Začiatok konferencie: 16.10.2019

Program

STREDA - 16.10.2019

 • 09:00 - 10:00 / Registrácia účastníkov
 • 10:00 - 10:15 / Otvorenie konferencie
  Program konferencie a organizačné záležitosti prvého dňa konferencie
  Mgr. Miroslav Sedlák (Obchodný riaditeľ, Lomtec.com)
 • 10:15 - 11:00 / Elektronické služby a legislatíva
  Zákon o eGovernmente - možnosti a povinnosti, aplikovanie v praxi
  Novela zákona o eGovernmente
  Aktuálne pripravované egov výzvy
  Zmeny v zákone a ich dopad
  NASES
 • 11:00 - 12:00 / Dôveryhodné služby + diskusia
  Zákon o dôveryhodných službách
  Certifikáty
  Odpovede na otázky účastníkov
  Mgr. Zuzana Halásová, PhD. (Technická sekcia - odbor bezpečnostnej previerky, NBÚ)
 • 12:00- 12:30 / Používanie elektronických služieb v samospráve
  Elektronické služby ako komunikácia občan - samospráva
  Nový GUI portálu elektronických služieb, praktické ukážky služieb, a vyplnenia formulára z pohľadu občana
  Zaslanie podania na samosprávu.
  Platobný modul
  Ing. Ján Gnojčák (Projektový manažér, Lomtec.com)
 • 12:30 - 13:30 / Obedová prestávka
 • 13:30 - 14:00 / Elektronizácia služieb v praxi, zavádzanie a prevádzka vo vybranej samospráve
  Proces zavádzania elektronických služieb na úrade vybranej samosprávy
  Skúsenosti v praxi s využívaním elektronických služieb vybranej samosprávy
  Zástupca vybranej samosprávy
 • 14:00 - 14:45 / Správa elektronických registratúr
  Zákony a legislatíva registratúry v samospráve
  Správa registratúry, obsah a zameranie registratúrneho poriadku schvaľovací proces, registratúrny plán
  Mgr. Mária Mrižová, PhD. (Riaditeľka odboru registratúr a správy dokumentov, MV SR)
 • 14:45 - 15:00 / Kávová prestávka
  Káva a drobné občerstvenie
 • 15:00- 15:30 / ActiveRegistratúra nový prvok v ESMAO
  Predstavenie systému na správu elektronickej registratúry ako súčasť ESMAO
  Používanie ActiveRegistratúry
  GUI - používateľské prostredie riešenia elektronickej registratúry ActiveRegistratúra
  Ing. Zuzana Gurtlerová (Analytička, Lomtec.com)
 • 15:30 - 16:00 / ActiveRegistratúra v samospráve
  Implementácia a používanie riešenia elektronickej registratúry v praxi
  Integrácia ActiveRegistratúra a ESMAO
  Zástupca vybranej samosprávy
 • 18:30 - 20:30 / Večera

ŠTVRTOK - 17.10.2019

 • 08:00 - 10:00 / Raňajky
 • 10:00 - 10:15 / Uvedenie druhého dňa konferencie
  Program a organizačné záležitosti druhého dňa konferencie
  Mgr. Miroslav Sedlák (Obchodný riaditeľ, Lomtec.com)
 • 10:15 - 10:45 / Mesto vo vrecku - mobilná aplikácia na komunikáciu so samosprávou
  Mobilná aplikácia - moderný a najrýchlejší spôsob komunikácie
  Predstavenie mobilnej aplikácie Mesto vo vrecku - možnosti využitia v samospráve
  Ako sa používa - ukážka podania v agendovom systéme, zasielanie notifikácii
  Mgr. Michal Belohorec (Analytik, Lomtec.com)
 • 10:45 - 11:15 / Dôležité témy pre samosprávu
  Hromadný import
  Publikovanie na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu
  Zasielanie podaní
  Ing. Jaroslav Gallik (Analytik, Lomtec.com)
 • 11:15 - 12:00 / Novinky na poli GIS
  Vizualizácia geopriestorových informácii pre občanov a samosprávy
  Aktuálne trendy
  Zber a využitie dát pre potreby GIS v samospráve
  Ing. Vladimír Štefek (GIS projektový manažér, Stengl, a.s.)
 • 12:00 - 13:00 / Obed
  Obed - záver konferencie

Registrácia

Účasť na konferencii je spoplatnená. Cena je 69 Eur / osoba (v cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia a vstup do wellness).

Účastník 1