Novinky

Ako vybaviť žiadosť o vydanie voličského preukazu elektronicky

08.01.2020

Každá elektronicky vyplnená a odoslaná žiadosť sa zapíše do Riadenia podaní, a následne po zaevidovaní do príslušnej registratúry obce (v prípade že klient používa ActiveRegistratúru alebo inú integrovanú registratúru) sa záznam zapíše aj na do Agendovej aplikácie v časti eDemokracia, modul Voličské preukazy:

 

 

Pomocou ponuky Rozšírené hľadanie si rozbalíte ponuku vyhľadávacích podmienok kde je možnosť filtrovať záznamy podľa položky Voľby – tu si vyberte filter na aktuálne voľby a to „Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

 

Pre každú žiadosť je na pravej strane na konci riadku ikona modrej ceruzky. Pomocou tejto ikony sa dostane do detailu záznamu, kde vidíte všetky údaje vyplnené žiadateľom a v dolnej časti Prílohy sa nachádza samotné podanie vo formáte PDF.

V hornej sekcii Základné údaje je potrebné pre každú žiadosť zmeniť obsah položky Stav vydania preukazu z hodnoty Doručená žiadosť na hodnotu Vydaný preukaz alebo Nevydaný preukaz:

 

 

A v dolnej sekcii Základné údaje je potrebné pre každú žiadosť vyplniť obsah položiek Číslo voličského preukazu + Spôsob doručenia + Dátum vydania + Dátum odoslania:

 

 

Do položky Poznámka si môžete zapísať aj ďalšie pre Vás známe údaje ktoré sa týkajú danej žiadosti a pre Vašu informáciu na uvedené údaje nie je osobitná položka.

Vždy po každej zmene aspoň jednej položky je nutné celkom dole pomocou modrého tlačidla Aktualizovať uložiť zmeny do databázy.

Cieľ je mať pre každú žiadosť vloženú v aplikácií stav kde vidíte či bol alebo nebol vydaný preukaz, všetky došlé žiadosti je tak potrebné spracovať.