Portál

 

Portál predstavuje centrálne používateľské rozhranie pre občanov a podnikateľov, ale aj zamestnancov miest a obcí. Poskytuje všetky publikované informácie, elektronické služby, formuláre a ďalšie funkčné prepojenia.

Každá samospráva využívajúca riešenie ESMAO má na portáli vytvorenú vlastnú podstránku, ktorá obsahuje unikátne farebné prevedenie, unikátne kontaktné údaje a informácie.

Portál je prepojený s ďalšími komponentami systému ESMAO, ktoré využíva ako zdroj publikovaných informácií. Je to zároveň miesto kde sa užívateľ vie prihlásiť a prostredníctvom prepojenia na ÚPVS overiť svoju identitu pomocou elektronického občianskeho preukazu. 

ESMAO

Všetky služby a informácie na jednom mieste

Všetky funkcie poskytované portálom sú všetkým používateľom a klientom dostupné priamo z Portálu. Portál umožní získavať presné informácie, ktoré budú nápomocné k riešeniu problémov a úloh používateľov a klientov.

Funkcionalita portálu je cielená predovšetkým na občana a podnikateľské subjekty. Hlavný prínos portálu je v poskytovaní informácií a on-line služieb a v zefektívnení komunikácie s verejnosťou.

Portál má vlastnú architektúru na úrovni ESMAO ako integrovaného systému samosprávy. Portál v rámci ÚPVS je s daným ÚPVS portálom integrovaný kvôli previazaniu na eGovernment služby centrálnych komponentov a ďalšie základné komponenty ÚPVS.

Prehľadné a jednoduché používanie

Ovládacie prvky portálu a jeho jednotlivých sekcií sú navrhnuté tak, aby sa používateľ dokázal rýchlo a jednoducho zorientovať.

Elektronické služby a poskytované informácie sú zoskupené do tematických skupín, s dôrazom na ergonómiu, prehľadnosť a jednoduchosť používania.

Jedným z hlavných cieľov v súvislosti s implementáciou portálu je aj zatraktívnenie a zjednodušenie webu prostredníctvom zaujímavejšieho dizajnu a tiež zoskupenia jednotlivých prvkov do logických skupín na jednom mieste.

Portál ESMAO integruje informácie (rady, návody, popisy), ktoré klient hľadá a ktoré budú pochádzať z rôznych informačných zdrojov samosprávy.

Elektronické služby

Ďaľšie podporované funkcionality

 • Indexácia obsahu
 • Riadenie prístupových oprávnení pre informačný obsah.
 • Riadené editovanie (zmena stavu) a verzionovanie informačného obsahu.
 • Podpora workflow pri schvaľovaní obsahu.
 • Oddelenie prezentačnej a obsahovej časti a podpora rôznych zobrazení informačného obsahu.
 • Notifikačné služby.
 • Možnosť znovu použitia komponentov na stránkach inštitúcií úradov samospráv.
 • Možnosť efektívne „plnotextovo“ vyhľadávať.
 • Kontrola konzistencie publikovaného obsahu na rôznych podstránkach Portálu.
 • Prepojenie na eDesk modul a vstup do elektronickej schránky PO a FO priamo z prostredia systému Portálu.
 • Prepojenie na modul elektronického doručovania (MED) pre vyzdvihnutie zásielky a vstup do elektronickej úradnej tabule priamo z prostredia systému Portálu.