Program

 

STREDA - 16.10.2019

 • 09:00 - 10:00 / Registrácia účastníkov
 • 10:00- 10:15 / Otvorenie konferencie
  Program konferencie a organizačné záležitosti prvého dňa konferencie
 • 10:15 - 10:45 / Dôležité témy pre samosprávu (stiahnuť prezentáciu)
  Hromadný import
  Publikovanie na centrálnu úradnú elektronickú tabuľu
  Zasielanie podaní
  Ing. Peter Bachleda (Projektový manažér) / Jaroslav Gallik (Analytik, Lomtec.com)
 • 10:45 - 11:30 / Všeobecný prehľad v boji proti byrokracii (zobraziť prezentáciu)
  Zákon proti byrokracii
  IS na zabezpečenie povinností
  Koniec papierového sveta
  Dostupnosť služieb a vízia do budúcnosti
  Ján Bačko (Riaditeľ odboru IT projektov, ÚPVII)
 • 11:30 - 12:00 / Čerpanie štrukturálnych fondov EÚ (zobraziť prezentáciu)
  Mestá a obce ako oprávnení žiadatelia
  Pripravované dopytové výzvy
  Ján Bačko (Riaditeľ odboru IT projektov, ÚPVII)
 • 12:00 - 12:30 / Dôveryhodné služby (stiahnuť prezentáciu)
  Zákon o dôveryhodných službách
  Certifikáty
  Odpovede na otázky účastníkov
  Mgr. Zuzana Halásová, PhD. (Technická sekcia - odbor bezpečnostnej previerky, NBÚ)
 • 12:30 - 13:30 / Obedová prestávka
 • 13:30- 14:00 / Používanie elektronických služieb v samospráve (stiahnuť prezentáciu)
  Elektronické služby ako komunikácia občan - samospráva
  Nový GUI portálu elektronických služieb, praktické ukážky služieb, a vyplnenia formulára z pohľadu občana
  Zaslanie podania na samosprávu.
  Platobný modul
  Mgr. Michal Belohorec (Analytik, Lomtec.com)
 • 14:00 - 14:45 / Správa elektronických registratúr (stiahnuť prezentáciu)
  Zákony a legislatíva registratúry v samospráve
  Správa registratúry, obsah a zameranie registratúrneho poriadku schvaľovací proces, registratúrny plán
  Mgr. Mária Mrižová, PhD. (Riaditeľka odboru registratúr a správy dokumentov, MV SR)
 • 14:45 - 15:00 / Kávová prestávka
  Káva a drobné občerstvenie
 • 15:00 - 15:30 / ActiveRegistratúra nový prvok v ESMAO (stiahnuť prezentáciu)
  Predstavenie systému na správu elektronickej registratúry ako súčasť ESMAO
  Používanie ActiveRegistratúry
  GUI - používateľské prostredie riešenia elektronickej registratúry ActiveRegistratúra
  Ing. Miroslav Jurík (Projektový manažér, Lomtec.com)
 • 15:30- 16:00 / Automatizované archivačné systémy pre mestá a obce (stiahnuť prezentáciu)
  Automatizované archivačné systémy a ich praktické využitie
  Mgr. Ján Michálek (Koval systems)
 • 20:00 - 21:00 / Večera

ŠTVRTOK - 17.10.2019

 • 08:00 - 10:00 / Raňajky
 • 10:00 - 10:15 / Uvedenie druhého dňa konferencie
  Program a organizačné záležitosti druhého dňa konferencie
  Mgr. Miroslav Sedlák (Obchodný riaditeľ, Lomtec.com)
 • 10:15 - 10:45 / Legislatíva eGovernmentu (stiahnuť prezentáciu)
  Aktuálne platný zákon o eGovernmente
  Novinky
  Aplikovanie v praxi
  Kontrolná činnosť ÚPVII
  Mgr. Veronika Farkašovská (Generálny štátny radca - sekcia IT verejnej správy, UPVII), JUDr. Zuzana Boldizsárová (Generálny štátny radca - sekcia IT verejnej správy, UPVII)
 • 10:45 - 11:15 / Mesto vo vrecku - mobilná aplikácia na komunikáciu so samosprávou (stiahnuť prezentáciu)
  Mobilná aplikácia - moderný a najrýchlejší spôsob komunikácie
  Predstavenie mobilnej aplikácie Mesto vo vrecku - možnosti využitia v samospráve
  Ako sa používa - ukážka podania v agendovom systéme, zasielanie notifikácii
  Ing. Ján Gnojčák (Projektový manažér, Lomtec.com)
 • 11:15 - 12:00 / Novinky na poli GIS (stiahnuť prezentáciu)
  Vizualizácia geopriestorových informácii pre občanov a samosprávy
  Aktuálne trendy
  Zber a využitie dát pre potreby GIS v samospráve
  Filip Moravčík (GIS projektový manažér, Stengl, a.s.)
 • 12:00 - 13:00 / Obed
  Obed - záver konferencie