Pre koho je ESMAO

 

Pre koho je určenené riešenie ESMAO a kto sú jeho kľúčoví používatelia.

Mestá a obce

ESMAO je systém pre poskytovanie elektronických služieb samosprávy miest a obcí. Samospráva si využívaním ESMAO zabezpečia splnenie všetkých povinností so zákona o eGovernmente v súlade s požadovanými štandardami informačných systémov verejnej správy. Okrem elektronických služieb získa samospráva vlastný profil vo vlastných farbách, erbom, logom a informáciami. ESMAO zabezpečí integráciu na ústredný portál verejne správy, napojenie na externé registre štátnej správy.   

Aplikovaním systému ESMAO nestratí samospráva svoje prostredie agendového systému, na ktoré je zvyknutá. Bude poskytovať služby svojím občanom v ľahko ovládateľnom systéme, dostupnom z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet. Manažment samosprávy má vždy možnosť získať pár kliknutiami prehľad o vybavovaní jednotlivých podaní.

Samospráva využívaním elektronických služieb systému ESMAO usporí nemalé finančné prostriedky. Návratnosť systému nastáva v momente keď 12% obyvateľov obce urobí unikátne elektronické podanie.

ESMAO

Verejná správa

ESMAO je možné aplikovať aj pre použitie ostatných subjektov verejnej správy. Vytvára vlastné referenčné registre. Tieto referenčné registre samosprávy sú dostupné prostredníctvom rozhrania na ústrednom portály verejnej správy. Neustálim rozvojom nových služieb systém ESMAO môže prekrývať aj služby iných inštitúcií verejnej správy. Deje sa tak najmä v kontexte so školstvom a sociálnymi zariadeniami.

Samospráva zabezpečuje prostredníctvom ESMAO poskytovanie informácií o školstve na jej území. Pre sociálnu oblasť elektronické služby môžu zaistiť proces posúdenia a vydania rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu pre potreby poskytnutie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. ESMAO pokrýva mnohé ďalšie oblasti, na ktorých sa podieľajú aj iné subjekty verejnej správy.

Občania a podnikatelia

ESMAO ako produkt je určené práv občanom a podnikateľom. V jazyku eGovernmentu je podnikateľ aj každá právnická osoba, ktorá nie je založená za účelom podnikania. Služby poskytované samosprávou prostredníctvom systému ESMAO umožnia jednoduché vytvorenie podania a jeho odoslanie. Vďaka funkčným notifikáciám má klient neustále prehľad o stave vybavovania svojho podania. Vie kto jeho podanie vybavuje. Občania a podnikatelia získavajú prehľadné štruktúrované informácie o jednotlivých službách.

Pre plnohodnotné využitie všetkých elektronických služieb stačí klientovi vlastniť eID kartu (elektronický občiansky preukaz). Rovnako aj platby vie klient ovládať a zadávať pomocou platobného modulu, v ktorom sa klient rovnako identifikuje eID kartou. Identita občana je zabezpečená infraštruktúrou ministerstva vnútra.

Klient pri podaní prostredníctvom elektronických služieb ušetrí významné finančné prostriedky. Všetky podania, ktoré sú podmienené správnym poplatkom sa znižujú o 50% do sumy 140 €. Maximálna možná zľava je 70€. Tým, že všetky podania klient môže realizovať s počítača šetrí čas chodením na úrady alebo poštu. Aj platby prebiehajú v čase ich autorizácie, preto je možné podanie podmienené platbou ihneď začať spracovávať.

Odpoveď na podanie je doručená do elektronickej schránky občana a rovnako ako samotné podanie má rovnakú právnu ako prostredníctvom poštovej doručenky.

ESMAO

Integrované obslužné miesta

Integrované obslužné miesto môže zriadiť samospráva alebo slovenská pošta. Je to miesto pre zabezpečenie poskytovania elektronických služieb ako takých pre všetkých občanov a podnikateľov, ktorý nemajú eID kartu (elektronický občiansky preukaz).

Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta môže zabezpečiť vo svojej ponuke prostredníctvom systému ESMAO elektronické služby samosprávy. Podľa prípadovej štúdie elektronizácia je predpoklad že významná väčšina obyvateľov bude pristupovať k elektronickým službám práve sprostredkovane pomocou integrovaných obslužných miest.