Kľúčové komponenty

 

Riešenie elektronických služieb miest a obcí pozostáva z viacerých komponentov.

Centrálne miesto prístupu k elektronickým službám (z ktoréhokoľvek miest na svete).

Riadi podania a zabezpečí, aby podanie prišlo k správnemu adresátovi (samospráve) vrátane všetkých príloh a ZEPu (zaručený elektronický podpis).

Slúžia na ukladanie a správu podaní.

Pomáha pri platení napríklad daní, poplatkov jednoduchých spôsobom v prepojení na účtovníctvo a ďalšie súvisiace komponenty systému

Udržujú a poskytujú informácie o verejných registroch vytváraných mestom alebo obcou ako sú napr. školy, sociálne zariadenia, pamätihodnosti a iné.

Kľúčový komponent celého systému, ktorý prináša samotné služby ich obsah a nastavenie.

Zabezpečí splnenie povinností zo zákona o eGovernmente.