Čo je to ESMAO

 

Riešenie elektronických služieb miest a obcí Nuaktiv ESMAO kompletne zabezpečuje elektronické služby samosprávy miest a obcí a rieši tak všetky povinnosti miest a obcí definované zákonom 305/2013 Z.z. o eGovernmente.

Vďaka tomuto komplexnému riešeniu môžu mestá a obce konečne otvoriť svoje brány elektronickému svetu.

Pre koho je ESMAO

 • Mestá a obce
 • Verejná správa
 • Občania a podnikatelia
 • Integrované obslužné miesta

Čo prináša ESMAO

 • Viac času a pohodlia pre všetkých
 • Viac peňazí občanom, podnikateľom, mestám
 • Dostupnosť a transparentnosť služieb
 • 104 elektronických služieb
 • 56 agendových modulov
 • 12 oblastí služieb samosprávy
 • Integrácia na ÚPVS a dostupné registre
 • Portál ESMAO vo farbách samosprávy
 • Elektronické služby v mobilnej aplikácii
 • Integračné rozhranie pre ďalšie IT systémy samosprávy
 • Modulárnosť riešenia
 • Prispôsobenie riešenia individuálnym požiadavkám samosprávy

Benefity pre občana

 • Časovo neobmedzený prístup k elektronickým službám samosprávy
 • Komplexný prehľad o stave vybavenia svojho podania
 • Ušetrenie času a finančných prostriedkov
 • Dostupnosť služieb bez obmedzenia
 • Žiadne výpisy a potvrdenia

Benefity pre obec

 • Zníženie prevádzkových nákladov samosprávy
 • Integrácia na existujúce agendové systémy
 • Portál elektronických služieb na unikátnej web adrese.
 • Prispôsobenie vizuálu samosprávy.
 • Kvalitné štruktúrované elektronické formuláre.
 • Žiadna migrácia dát (ESMAO prináša dáta samospráve).
 • Žiadna výmena agendového systému samosprávy.
 • Otvorené integračné rozhranie pre prepojenie agendového systému samosprávy.
 • Hromadné importovanie väčšieho množstva úradných dokumentov a ich odoslanie.

Bratislava a Košice už komunikujú elektronicky

Riešenie Nuaktiv ESMAO vychádza z projektov elektronizácie služieb Bratislavskej a Košickej samosprávy, ktoré sme úspešne implementovali ako jedno z prvých funkčných riešení elektronických služieb samosprávy na Slovensku.

ESMAO dopĺňa existujúce agendové systémy

Výhodou riešenia elektronických služieb miest a obcí Nuaktiv ESMAO je, že nenahrádza existujúce systémy obcí, na ktorých používanie sú zamestnanci obce zvyknutý.

Práve naopak, Nuaktiv ESMAO rozumne využíva a dopĺňa existujúce agendové systémy obce nadstavbou elektronickej komunikácie s klientom samosprávy.

Implementácia riešenia trvá len niekoľko dní

Implementácia riešenia elektronických služieb miest a obcí Nuaktiv ESMAO je veľmi jednoduchá, využíva existujúcu infraštruktúru a nevyžaduje žiadne finančné nároky na zabezpečenie akéhokoľvek dodatočného hardvéru.