Platobný modul

 

Platobný modul tvorí jeden zo základných modulov systému ESMAO a je využívaný vo všetkých službách samospráv, ktoré sú viazané predovšetkým na úhradu poplatkov, alebo iných typov platieb definovaných legislatívou a VZN prostredníctvom relevantných modulov ESMAO.

Z pohľadu užívateľa ESMAO sú poplatkami:

  • správny poplatok
  • platby za dane
  • poplatok za komunálny odpad

Ako funguje a čo zabezpečuje platobný modul?

Platobný modul zabezpečuje realizáciu elektronických platieb v rámci procesov poskytovania služieb prostredníctvom internetu, možnosť platby z bankového účtu cez internet banking prostredníctvom “predvyplneného” platobného príkazu v rámci jednotného používateľského rozhrania pre všetky elektronické platby a mal by zároveň zabezpečiť okamžité potvrdenie o uskutočnenej platbe poskytovateľovi služby.

Platobný modul zabezpečuje, vytvorenie a doručenie platobného predpisu užívateľov na základe odoslaného podania, na ktoré sa vzťahuje platba prostredníctvom EPO ESMAO na príslušnú samosprávu, zaslaná do elektronickej schránky v eDesk module informácia o výške požadovaného poplatku spolu s ďalšími potrebnými údajmi pre realizáciu úhrady prostredníctvom platobného modulu.

Následne bude môcť používateľ využiť elektronickú službu platobného modulu, ktorá mu umožní realizovať úhradu presmerovaním prostredníctvom integrácie na Internet banking, a ktorá bezprostredne po uskutočnení úhrady oznámi túto informáciu príslušnej samospráve.

Oznámenie o uskutočnení úhrady bude mať charakter právne záväznej informácie, t.j. pôjde o garantovanú informáciu, na základe ktorej môže príslušná inštitúcia začať napr. správne konanie a nebude potrebné čakať na pripísanie finančných prostriedkov na účet príslušnej inštitúcie verejnej správy.

Platobný modul ESMAO umožňuje

Integráciu platobného procesu do procesu poskytovania elektronickej služby - zabezpečenie integrácie platobného modulu do procesov elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom ESMAO.

Zabezpečenie garancie, záväzného a nespochybniteľného potvrdenia o úhrade poplatku, ktoré platobný modul doručí/poskytne orgánu poskytujúcemu elektronickú službu, t.j. zabezpečenie potvrdenia o uskutočnení platby, bez nutnosti čakania na fyzické pripísanie finančných prostriedkov na účet.

Podporu úhrady poplatku na Slovensku dostupnými platobnými metódami ako napr. platbou z účtu a perspektívne taktiež úhrady poplatku z platobnej, alebo kreditnej karty.

Zabezpečenie integrácie platobného modulu na platobné a autorizačné systémy komerčných bánk a taktiež Štátnej pokladnice, ktorá zabezpečí pokrytie všetkých potenciálnych používateľov služieb verejnej správy.