ESMAO aplikácie

 

Zabezpečujú uloženie dát z podaní a vytvárajú priestor pre ich ďalšie spracovanie až do vytvorenia a odoslania odpovede na podanie.

Okrem prehľadného ukladania podaní poskytujú dátové úložiská aj rozšírenú funkcionalitu pre samotnú správu a spracovanie podaní. Cieľom je poskytnutie doplnku pre spracovanie všetkých elektronických podaní pre existujúce agendové systémy od dodávateľov agendových systémov samospráv.

Komponenty zabezpečované prostredníctvom dátových úložísk

 • Dotácie a príspevky
 • Doprava
 • eDemokracia
 • Licencie a povolenia
 • Články
 • Registrácie
 • Licencie
 • Podujatie
 • Životné prostredie
 • Školstvo
 • Sociálne veci
 • Registre
 • Granty
 • Prevádzky
 • Zastupiteľstvo

Spoločnou základnou dátovou entitou operatívnych dátových úložísk je záznam (registrácia, dotácia, licencia, atď.). Záznam obsahuje atribúty, ktoré bližšie špecifikujú jeho stav, alebo obsah.