Elektronické služby

 

Elektronické služby zabezpečujú kontakt medzi občanom a podnikateľom ako užívateľom a klientom samosprávy na jednej strane a na strane druhej s prijímateľom podaní alebo poskytovateľom, ktorým je mesto alebo obec.

Elektronické služby ESMAO pokrývajú celú paletu kompetencií samosprávy. Zabezpečujú poskytovanie relevantných informácií a priestor pre vytvorenie podania. Vďaka elektronickým službám môže samospráva efektívne a transparentne vybavovať všetky podania ako aj poskytovať informácie občanovi.

Delenie elektronických služieb

Delenie elektronických služieb z pohľadu funkčnosti je na informačné a transakčné elektronické služby. Súčasťou viacerých služieb sú aj registre.

Informačná elektronická služba

Je zameraná a poskytnutie informácie užívateľovi. Zabezpečuje štruktúrovanú prehľadnú informáciu, je prepojená so zodpovedajúcou transakčnou službou.

Transakčná elektronická služba

Zabezpečuje možnosť vytvorenia podania. Súčasťou transakčnej služby okrem poskytnutia informácie je elektronický formulár. Pre každú transakčnú službu je vytvorený unikátny elektronický formulár. Podľa typu zabezpečenia služby je potrebne využívať overenie identity užívateľa (elektronický občiansky preukaz) alebo zaručeného elektronického podpisu (súčasť elektronického občianskeho preukazu).

Generický proces vytvorenia a poskytovania elektronickej služby

Koncepčné riešenie elektronizácie služieb miest a obcí (ESMAO) je postavené na generickom procese vytvorenia a poskytovania elektronickej služby. Generický proces adresuje práve tieto otázky.

Elektronické služby sú úzko prepojené s modulom elektronických formulárov. Vďaka elektronickým formulárom je zabezpečená  komunikácia t.j. výmena informácií medzi poskytovateľmi a používateľmi elektronických služieb. Nielenže nahrádza papierové dokumenty ako napríklad formuláre, rozhodnutia, alebo iné listiny do elektronickej podoby, ale zároveň odbremeňuje občana od nutnosti vypĺňať (poskytnúť) údaje, ktoré sa už nachádzajú v informačnom systéme verejnej správy.

Navyše poskytujú inteligentné funkcie kontroly zadaných údajov, vnorené číselníky (napr. mestá, ulice a pod.) čím znižujú podiel neplatných podaní.

Jednou z najdôležitejších vlastností e-formulárov je, že je ich možné doručiť (podať) elektronicky a okamžite bez nutnosti osobného alebo poštového kontaktu.