Novinky

Digitálna samospráva - moderný spôsob komunikácie samosprávy a občana

01.08.2019

Spoločnosť Lomtec.com pripravuje úvodnú zo série odborných konferencií pod názvom Digitálna samospráva - so zameraním na moderný spôsob komunikácie samosprávy a občana.

Pre koho?

Konferencia je primárne určená pre zástupcov a predstaviteľov samospráv a prináša aktuálne témy v možnostiach aktívnej komunikácie občana so samosprávou.

Na konferencii budú prezentované najmodernejšie trendy v oblasti elektronickej komunikácie, eGovernmentu a optimalizácie pracovných postupov a rozhodovacích procesov úradov samospráv.

Aktuálne informácie aj praktické ukážky

Dozviete sa informácie o aktuálnom legislatívnom stave v oblasti eGovernmentu, správy registratúry a kyber bezpečnosti od zástupcov relevantných štátnych inštitúcií.

Praktické ukážky pracovných postupov a dostupných IT nástrojov vám pomôžu lepšie sa zorientovať v prostredí modernej elektronickej komunikácie a predstaviť si ako efektívne realizovať svoje každodennú prácu v prospech občanov.

Konferencia poskytne priestor aj na vzájomné stretnutia, výmenu poznatkov a skúseností. Účastníci budú mať zároveň možnosť osobných konzultácii s odbornými lektormi.

Témy konferencie

  • Elektronické služby a legislatíva
  • Dôveryhodné služby a kyber bezpečnosť
  • Používanie elektronických služieb v samospráve
  • Úspešná implementácia elektronických služieb
  • Správa registratúry z pohľadu legislatívy
  • Elektronické dokumenty v registratúre
  • Elektronická komunikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie
  • Novinky na poli GIS
  • Zber, spracovanie a využitie dát

Termín a miesto konferencie

Konferencia sa uskutoční v dňoch 16. a 17.10.2019 v priestoroch wellness hotela Bešeňová.

Účasť na konferencii / Registrácia

Bližšie informácie o možnostiach účasti na pripravovanej konferencii budú zverejnené v krátkom čase.