Novinky

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia

31.01.2020

Orgán verejnej moci pri vydaní rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na požiadanie nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia je povinný vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.

Pri elektronických úradných dokumentoch sa právoplatnosť a vykonateľnosti rozhodnutia v zmysle správneho poriadku vyznačuje prostredníctvom doložky právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia. Táto doložka musí byť neoddeliteľne spojená s rozhodnutím, ku ktorému sa viaže. Poďme si ukázať ako na to.

Pracovník úradu vyberie v Riadení podaní, alebo ActiveRegistratúre odoslaný elektronický úradný dokument. V zozname záznamov je označený ikonou   na začiatku záznamu. V detaile záznamu v pravej časti hore klikne na ikonu   a klikne na tlačidlo Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti podľa obrázku.
 

 

Otvorí sa obrazovka s detailom elektronického úradného dokumentu, ktorý doložka správoplatňuje. Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti musí vzniknúť ako dokument, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ku ktorému sa viaže. Kliknutím na zelené tlačidlo Vygenerovať doložku posunie tvorbu doložky, kde sa definujú jej parametre.

Kliknutím na zelené tlačidlo Vygenerovať doložku začne proces vzniku samotnej doložky , ktorý bude potrebné ukončiť jej autorizáciou.

 

Doložku právoplatnosti a vykonateľnosti je potrebné autorizovať (podpísať). Klikutím na zelené tlačídlo Podpísať nastane proces autorizácie:

  • V prípade, ak má samospráva vydanú Kvalifikovanú elektornickú pečať (starší názov: Zaručená elektornická pečať) prebehne autorizácia automaticky.  
  • V prípade, ak nemá samospráva vydanú Kvalifikovanú elektornickú pečať, je potrebné mať Mandátny certifikát a nainsťalovaný softvér D.Signer.

D.signer je k dispozící aj na ÚPVS na linke: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

Proces podpisovania Mandátnym certifikátom je rovnaký, ako pri podpisovaní občianskym preukazom.

Upozornenie: Nikdy nepodpisuje elektronické úradné dokumenty občianskym preukazom! 
 

Ukážka vzniknutej doložky právoplatnosti a vykonateľnosti