Novinky

Elektronické služby bratislavskej samosprávy

21.03.2016

Vďaka elektronickýh službám od spoločnosti Lomtec budú môcť Bratislavčania komunikovať so svojimi úradmi rýchlejšie, efektívnejšie a budú tak môcť urobiť aj z prostredia svojho domova.

Všetky elektronické služby dostupné cez internetový prehliadač

Elektronické služby sú pre občanov prístupné cez bežný internetový prehliadač. Prístupovou bránou je internetový portál s rýchlym a jednoduchým vyhľadávaním na adrese www.esluzbyba.sk.

Elektronické služby sú na ňom rozdelené do viacerých obsahových oblastí ako napr. dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.

Elektronizácia prinesie minimalizovanie administratívnej záťaže, časovú a finančnú úsporu na stranách samosprávy aj občanov. Bola realizovaná v rámci Operačného programu Bratislavský kraj a financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Dodávateľom elektronických služieb pre Bratislavu je naša spoločnosť Lomtec.com

Dodávateľom centrálnej časti integrovaného informačného systému sa stala na základe verejného obstarávania stala naša spoločnosť Lomtec. Cieľom projektu bolo vytvorenie integrovaného informačného systému bratislavskej samosprávy (IIS BA), ktorý v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy efektívne sprístupní služby občanom.

Oproti pôvodne plánovaným 24 mesiacom bol projekt zrealizovaný v rekordne rýchlom čase 11 mesiacov. Výsledkom je celkom 85 dodaných služieb, 26 komponentov, 7 integrácií na externé registre a 24 vytvorených operatívnych dátových úložísk.