Novinky

Elektronické služby miest a obcí - ESMAO

14.12.2015

Naša spoločnosť Nuaktiv ponúka riešenie na zabezpečenie elektronických služieb miest a obcí.

Elektronizácia služieb miest a obcí vychádza zo zákona o eGovernmente (zákon č. 305/2013 Z.z.), ktorý prináša pre samosprávu veľa noviniek a povinností pri výkone verejnej moci.

Tento zákon, prináša aj povinnosti aplikovať elektronickú komunikáciu s občanmi, firmami, ostatnými právnickými osobami a inými orgánmi verejnej moci najneskôr od 1.11.2016.

Nuaktiv ESMAO

Reakciou našej spoločnosti na tieto povinnosti je riešenie Elektronických služieb miest a obcí (ESMAO), ktoré kompletne zabezpečuje elektronické služby samosprávy miest a obcí vrátane integrácií na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a rieši tak všetky povinnosti miest a obcí definované zákonom 305/2013 Z.z. o eGovernmente.

Riešenie Nuaktiv ESMAO vychádza z projektov elektronizácie služieb Bratislavskej a Košickej samosprávy, ktoré sme úspešne implementovali ako jedno z prvých funkčných riešení elektronických služieb samosprávy na Slovensku.

Nuaktiv ESMAO je komplexné riešenie určené pre mestá a obce, ktoré sú zo zákona povinnými poskytovateľmi elektronických služieb.

Implementácia riešenia je veľmi jednoduchá, využíva existujúcu infraštruktúru a nevytvára finančné nároky na zabezpečenie dodatočného hardvéru.

ESMAO nenahrádza, ale dopĺňa existujúce agendové systémy obcí

Výhodou riešenia elektronických služieb miest a obcí Nuaktiv ESMAO je, že nenahrádza existujúce systémy obcí. Nuaktiv ESMAO využíva a dopĺňa existujúce agendové systémy obce nadstavbou elektronickej komunikácie s klientom samosprávy.

Prínos využívania elektronických služieb miest a obcí Nuaktiv ESMAO pre samosprávu je najmä v zachovaní existujúcich pravidiel a systémov vo Vašej samospráve.

Prinesiete občanovi transparentnú otvorenú samosprávu a posuniete tak elektronickú komunikáciu s občanom na požadovanú úroveň.

Chcete sa dozvedieť viac?

Chcete sa dozvedieť viac o riešení elektronických služieb miest a obcí Nuaktiv ESMAO?

Neváhajte a kontaktujte nás na adrese info@esmao.sk alebo na tel. čísle 02/327 80 100 alebo 02/327 80 150.