Novinky

Elektronizácia služieb pre mesto Košice

27.07.2015

Pre Mesto Košice realizujeme elektronizáciu 80tich služieb pre obyvateľov a podnikateľov.

Riešenie je realizované pre mesto a 22 mestských častí, kde je vybraných 80 služieb, ktoré občan bude môcť využívať elektronicky.

Spustenie pilotnej prevádzky je naplánované na september tohto roka. Služby pre občanov a podnikateľov budú prehľadne rozdelené do jednotlivých oblastí ako napríklad miestne dane a poplatky, sociálne služby, cestovný ruch, školstvo, obsahujú aj časť týkajúcu sa slobodného prístupu k informáciám, vrátane informácií z mestských častí, volieb či referenda. Výrazne sa tak zvýši kvalita a prístupnosť jednotlivých služieb mesta a mestských častí. V neposlednom rade dôjde tiež k odbúraniu častokrát zbytočnej byrokracie.

Bez zbytočnej návštevy potrebných úradov bude môcť občan vybaviť napr. ohlásenie vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti za odpady, platenie miestneho poplatku za odpad, podávanie daňového priznania k nehnuteľnosti, podávanie daňového priznania k dani za psa.

Košičania budú môcť využívať aj mobilnú aplikáciu, ktorá zabezpečí prístup k vybraným službám. Pomocou aplikácie budú môcť občania napríklad nahlásiť poškodenia na cestách či dozvedieť sa dôležité informácie z iných mestských častí.

Elektronizácia služieb slovenských samospráv je súčasťou eGovernmentu. Služby budú prístupné na ústrednom portáli verejnej správy, ako aj na integrovanom portáli mesta. Niektoré z nich budú môcť občania využívať len s novým elektronickým občianskym preukazom, ktorého súčasťou je aj elektronický podpis. Veľká časť služieb však bude prístupná aj bez elektronického podpisu. Čítačka elektronických občianskych preukazov sa zatiaľ vydáva spolu s ním bezplatne.