Novinky

ESMAO rodina bohatšia o ďalšie obce

04.12.2020

ESMAO je jedinečné a najkomplexnejšie riešenie elektronických služieb miest a obcí na Slovensku.

ESMAO otvára brány elektronickému svetu

Vďaka službám, ktoré sú združené v tomto unikátnom riešení, môžu mestá a obce konečne otvoriť svoje brány elektronickému svetu a posunúť tak komunikáciu so svojimi občanmi na úroveň zodpovedajúcu najmodernejším trendom.

Služby ESMAO v súčasnosti využíva viac ako 150 miest a obcí na Slovensku.

V nedávnom období sa pre ESMAO rozhodlo niekoľko ďalších obcí:

Svojim rozhodnutím výrazným spôsobom skvalitnili služby pre svojich občanov, ktorým poskytli časovo neobmedzený prístup k elektronickým službám.

Tí teraz môžu svoje požiadavky riešiť bez nutnosti osobnej návštevy úradu, čo najmä v týchto časoch iste ocenia ako občania, tak aj zamestnanci mestského, resp. obecného úradu.

Aké elektronické služby môžu občania využiť?

Môže ísť napríklad o elektronické podania, ako sú Zmena trvalého bydliska, Daň z nehnuteľnosti, Prihlásenie detí do novej školy, Vybavenie parkovania pri dome, Zaregistrovanie psa, Vydávanie rybárského lístku, Povoľovanie výrubu drevín, Podávanie mesačných, štvrťročných, resp. ročných prehľadov k dani za ubytovanie atď.

Kompletný zoznam elektronických služieb je dostupný na stránkach miest a obcí používajúcich služby ESMAO.

Chcete sa dozvedieť viac?

Uvažujete o zavedení elektronických služieb? Rozmýšlate o tom, že umožníte svojim občanom jednoduchý a nepretržitý prístup k elektronickým službám? Neváhajte a kontaktujte nás.