Novinky

Kompletné riešenie pre elektronickú komunikáciu samosprávy

01.06.2017

Prvé skúsenosti po polroku fungovania povinnej elektronickej komunikácie v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente priniesli presnú predstavu o problematike elektronickej komunikácie v praxi. Samospráva miest a obcí, vrátane nimi zriadených organizácií, zabezpečuje plnenie týchto povinností rozličnými spôsobmi. S ohľadom na jednoduché a efektívne riešenia pripravila naša spoločnosť balík elektronických nástrojov, určených pre samosprávu a ňou zriadené organizácie.

Naša spoločnosť sa už dlhodobo venuje problematike elektronických služieb miest a obcí. Naše riešenia zabezpečujú služby pre viac ako 800 tisíc obyvateľov Slovenska a viac ako 150 samospráv. Riešenia, ktoré sme implementovali sú úspešne hodnotené aj odbornou verejnosťou, čoho dôkazom je skutočnosť, že v roku 2016 naše riešenie Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy získalo 3. miesto na odbornej konferencii ITAPA v kategórii Nové služby pre občana.

Ponuka kompletného riešenia pre elektronickú komunikácie samosprávy

Vďaka kompatibilite riešení ESMAO, Active eDesk a Active Registratúra je možné zabezpečenie plnenia všetkých povinností a požiadaviek určených legislatívou a najmä zákonom o e-Governmente.

Elektronické služby miest a obcí ESMAO a jeho kľúčové prínosy

 • S riešením ESMAO získavate viac ako 100 elektronických služieb.
 • Súčasťou riešenia je integrácia na vybrané povinné centrálne registre (register adries, fyzických osôb, právnických osôb, ZB GIS, register UPSVAR, ...).
 • ESMAO je integrovateľné na akúkoľvek registratúru a agendový systém v samospráve.
 • Elektronické podania od občanov/právnických osôb sú vložené automaticky do Vášho agendového systému.
 • Približne 80% elektronických služieb ESMAO je spracovateľných v 24 agendových aplikáciách riešenia ESMAO, ktoré uľahčujú spracovanie podania od občana/právnickej osoby.
 • Vybrané agendové aplikácie, ktoré sú súčasťou ESMAO: elektronická úradná tabuľa, pripomienkovanie ÚPN, doprava, sociálne služby, školstvo, granty, ...
 • Približne 20% elektronických služieb ESMAO  je naviazaných na existujúci agendový systém samosprávy. Elektronické podanie od občana/právnickej osoby padne cez ESMAO priamo do mailu zodpovedného pracovníka v samospráve, ktorý danú agendu vybavuje.
 • ESMAO nevyžaduje použitie súkromného občianskeho preukazu.
 • ESMAO zabezpečuje prístup aj pre organizácie zriadené mestom, ktoré sú bez právnej subjektivity (napr. materské školy, základné umelecké školy, ...).
 • Garantujeme neustály rozvoj nových služieb a funkcionality - v roku 2017 pribudne v ESMAO viac ako 30 nových služieb, ako napríklad prijímanie detí do MŠ a ZŠ, uzávierky miestnych komunikácií vrátane grafického vyobrazenia, ohlasovanie výskytu túlavých zvierat.

Active eDesk a jeho kľúčové prínosy

Active eDesk je riešene určené pre organizácie, ktoré musia zo zákona povinne komunikovať elektronicky v zmysle Zákona č.305/2013 Z.z. o e-Governmente. Ide najmä o právnické osoby, zapísané v registri právnických osôb, zriadené mestom.

 • Active eDesk nevyžaduje použitie súkromného občianskeho preukazu.
 • Active eDesk umožňuje stiahnutie všetkých podaní z elektronickej schránky vrátane špecializovaných formulárov OVM (orgánov verejnej moci) a technických správ, ale predovšetkým aj vytváranie podaní voči OVM a odpovedania na podania od OVM, ktoré  sa automaticky doručia do danej elektronickej schránky.
 • Active eDesk umožňuje interný obeh dokladov pri vytváraní odpovede, ako napríklad schvaľovanie odpovede, vypracovanie odpovede s možnosťou odoslania na schválenie a podobne.
 • Active eDesk umožňuje posielať odpovede viacerým adresátom súčasne.

Active Registratúra a jej kľúčové prínosy

Active Registratúra je riešenie určené pre mestá a obce a nimi zriadené organizácie, pre ktoré platí, že musia komunikovať elektronicky v zmysle Zákona č.305/2013 Z.z. o e-Governmente a zároveň musia viesť registratúrny poriadok v zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 • Active Registratúra má v sebe všetky prínosy riešenia Active eDesk.
 • Active Registratúra zabezpečuje celý životný cyklus registratúrneho a archívneho záznamu.

Ďalšie výhody balíka elektronických nástrojov od spoločnosti Lomtec.com

 • Jednoduchá a finančne nenáročná implementácia.
 • Neobmedzený počet používateľských prístupov.
 • Intuitívne užívateľské prostredie a jednoduché používanie.
 • Garantované každoročné nové funkcionality.
 • Jednotná platforma pre rôzne organizácie samosprávy pre všetky tri riešenie: ESMAO, Active eDesk a Active Registratúra.

Naši konzultanti Vám radi predstavia jednotlivé riešenia naživo, aby ste sa mohli presvedčiť o jednotlivých prínosoch nielen  z pohľadu občana, ale aj z pohľadu užívateľov, ktorí budete jednotlivé podania spracovávať.

Neváhajte a kontaktujte nás telefonicky na našich telefónnych číslach 02/3278 0150, 0910 915 500, alebo mailom na adrese info@esmao.sk.