Novinky

Mesto Košice spustilo elektronické služby

05.10.2015

Mesto Košice vrátane svojich mestských častí ako jedno z prvých miest na Slovensku spúšťa do skúšobnej prevádzky elektronické služby.

Mesto Košice vrátane svojich mestských častí ako jedno z prvých miest na Slovensku spustilo do skúšobnej prevádzky elektronické služby.

Tie umožnia občanom flexibilnejšie komunikovať so samosprávou a komfortne vybavovať úradné záležitosti i nevyhnutné životné úkony.

Portál elektronických služieb

Elektronické služby sú pre Košičanov prístupné cez bežný internetový prehliadač, časť aj vo forme mobilnej aplikácie. Prístupovou bránou je moderný internetový portál s rýchlym a jednoduchým vyhľadávaním.

Elektronické služby sú na ňom rozdelené do viacerých oblastí ako dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a demokracie či verejných financií.

Veľkou výhodou je integrácia portálu elektronických služieb na centrálne registre. Prepoja sa napríklad registre fyzických a právnických osôb, registre adries či kataster nehnuteľností. Odbúra sa tak znásobovanie úkonov občana, keď od neho jeden úrad žiadal informácie, ktorými už iný úrad disponoval.

 

Dodávateľom elektronických služieb je Nuaktiv

Hlavným dodávateľom pre Mesto Košice je naša softvérová spoločnosť Nuaktiv.

Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško na konferencii, konajúcej sa 22. 9. 2015 vyzdvihol produktívnu spoluprácu odborníkov na strane objednávateľa – Mesta Košice, a dodávateľa – Nuaktiv slovami: „Sily sa spojili a som rád, že naši občania ako jedni z prvých na Slovensku budú môcť z pohodlia domova vykonávať množstvo úkonov, kvôli ktorým museli v minulosti navštevovať magistrát.“

Vedúca referátu informatiky Magistrátu mesta Košice Gabriela Hajduková potvrdila: „Online systém odbúra zbytočnú byrokraciu, zvýši kvalitu, efektivitu a prístupnosť služieb mesta a mestských častí pre verejnosť a pripraví prostredie pre tzv. bezpapierový úrad. Ide o prvý a nesmierne dôležitý krok k zefektívneniu komunikácie občanov a podnikateľov so samosprávou.“

„Úspešnou realizáciou tohto projektu sme klientovi potvrdili odbornosť a zodpovednosť. Vďaka kvalifikovaným, kooperujúcim a dobre zorganizovaným tímom, zloženým z odborníkov Magistrátu mesta Košice ako aj z Nuaktiv sa zrodilio veľké, fungujúce a zmysluplné riešenie,“ uzatvoril riaditeľ Nuaktiv Miroslav Ličko.