Novinky

Pripravované zmeny v termínoch eGovernmentu

30.11.2016

Podľa návrhu vlády novely zákona 305/2013 Z.z. o eGovernmente má dôjsť k posunu povinnosti komunikovať s orgánmi verejnej moci pre:

  • právnické osoby zapísané v obchodnom registri od 1.7.2017
  • právnické osoby nezapísané v obchodnom registri od 1.5.2018