Novinky

Sedem dôvodov prečo používať ESMAO

15.04.2019

Riešenie elektronických služieb miest a obcí (ESMAO) kompletne zabezpečuje elektronické služby samosprávy miest a obcí a rieši tak všetky povinnosti miest a obcí definované zákonom 305/2013 Z.z. o eGovernmente.

Vďaka komplexnému riešeniu ESMAO môžu mestá a obce konečne otvoriť svoje brány elektronickému svetu.

Prečo je dobré používať ESMAO?

1. Moderné riešenie

ESMAO zavádza moderný nastroj v zmysle požiadaviek legislatívy na eGovernment a protibyrokratické opatrenia.

2. Spokojný občan  

Ľahké, prehľadné a priateľské prostredie pre komunikáciu s mestom. Prehľad o stave podaní a minimalizovanie administratívnej náročnosti.

3. Spokojný úradník

ESMAO dopĺňa pre úradníka existujúci agendový systém a rozvíja plne elektronickú formu práce úradu.

4. Úspora času a zvýšenie produktivity

Odbremenenie pracovníka úradu od opakujúcich sa administratívnych úkonov prinesie viac priestoru  na prácu a komunikáciu s občanom. Pracovník úradu ušetrí viac ako 20% svojho pracovného času.

5. Úspora peňazí

Šetrenie finančných prostriedkov na strane občana aj úradu samosprávy. Procesy eGovernmentu a ich efektívne nastavenie prináša výrazné úspory administratívnych nákladov.

Občan platí nižšie správne poplatky až o 50 % a nevznikajú mu náklady na vybavovanie ďalších úradných dokumentov.

6. Nárast efektivity

Odbúranie opakujúcich sa manuálnych úkonov. Zamestnanci nemusia chodiť na poštu. Odpadáva potreba ručne párovať doručenky.

7. Úspora času

Vyššia efektivita práce s dátami, ktoré sú k dispozícii na jednom mieste ušetrí viac ako 20% pracovného času.