Novinky

Zákon proti byrokracii

10.05.2018

Poslanci národnej rady SR pred niekoľkými dňami posunuli do druhého čítania návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii).

Tento návrh zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2018. Jeho dopad bude na celkovo 167 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády.

Zníženie byrokratickej záťaže

Ambíciou zákona je začať proces znižovania byrokratickej záťaže obyvateľstva. Postupne má odbúrať procesy vyžadujúce od občana odnášanie informácií na úrady, ak nimi disponujú iné úrady (výpisy z registrov, stanoviská , rozhodnutia, a iné úradné dokumenty).

Princíp jeden krát a dosť sa má rozšíriť z elektronických podaní aj na listinné. Predpokladom na účinnú aplikáciu zákona je dostupné technické riešenie prepájaním jednotlivých registrov a úradov pomocou jednotnej integračnej platformy. Platformu technického riešenia má v pripraviť Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Predpokladá sa vznik jednotnej metodiky, aby sa čo najviac uľahčila práca úradníkom. Výsledkom bude odbremenenie občanov a podnikateľov na Slovensku, aby z nich už neboli poštári medzi úradmi.

Štatistické údaje

Podľa štatistických údajov vlády SR si v roku 2017 vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348.680 výpisov z listu vlastníctva, 280.325 výpisov z obchodného registra, 67.690 výpisov zo živnostenského registra a 316.130 výpisov a odpisov z registra trestov.