Novinky

Zmeny v elektronickej komunikácii právnických osôb

16.12.2016

Novelou zákona o eGovernmente bola posunutá povinnosť právnických osôb komunikovať s inštitúciami vykonávajúcimi verejnú moc výlučne elektronicky nasledovne:

  • 1.7.2017 - povinne elektronická komunikácia právnických osôb zapísaným v obchodnom registri z orgánmi verejnej moci
  • 1.5.2018 - povinne elektronická komunikácia právnických osôb nezapísaným v obchodnom registri z orgánmi verejnej moci

Podľa typu právnickej osoby v uvedených dátumoch správca modulu elektronických schránok aktivuje na doručovanie elektronické schránky právnických osôb.

V súčasnosti je inštitúcia vykonávajúca verejnú moc povinná zistiť či má právnická osoba aktívnu elektronickú schránku na doručovanie. Ak je v stave aktivovaná na doručovanie, tak orgán verejnej moci komunikuje s právnickou osobou aj pred uvedenými dátumami.