Novinky

Vydávanie hlasovacieho preukazu

13.01.2020

V zozname služieb občan vyberie službu Vydávanie hlasovacieho preukazu.

 

V detaile služby občan klikne na záložku Žiadosť o vydanie voličského preukazu. Záložka sa nachádza vo farebnom obdĺžniku na pravej strane stránky.

 

 

V detaile podania občan klikne na záložku Vyplniť formulár. Následne sa zobrazí elektronický formulár. Vyplnenie formuláru je jednoduché vďaka deleniu formulára do záložiek ako aj kontrola správnosti vyplnenia jednotlivých polí.

Občan získa informáciu o možnosti odoslania žiadosti v spodnej časti v strede. Informácie je vyznačená červenou elipsou.

 

 

Po úspešnom vyplnení formulára ESMAO ponúkne možnosť elektronicky odoslať podanie kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ PODANIE. Vyplnený formulár je možné aj vytlačiť a následne doručiť podpísaný na úrad aj v tlačenej podobe.

ESMAO obsahuje v komponente Riadenie podaní a v Agendovej aplikácií nástroj na spárovanie podania Žiadosti o vydanie voličského preukazu.

O tom ako spracovať Žiadosť o vydanie voličského preukazu na strane úradu sa dočítate v článku Ako vybaviť žiadosť o vydanie voličského preukazu elektronicky.