Novinky

 

Novinky z oblasti elektronizácie miest a obcí SR

Zákon proti byrokracii

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2018. Jeho dopad bude na celkovo 167 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády.