Novinky

 

Novinky z oblasti elektronizácie miest a obcí SR

Ohlásenie zmeny starostu

V prípade ak došlo po voľbách k zmene starostu alebo primátor vo Vašej samospráve je povinnosť ohlásiť túto zmenu Úradu Vlády SR.