Novinky

 

Novinky z oblasti elektronizácie miest a obcí SR

Ohlásenie zmeny starostu

V prípade ak došlo po voľbách k zmene starostu alebo primátor vo Vašej samospráve je povinnosť ohlásiť túto zmenu Úradu Vlády SR.

Zákon proti byrokracii

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2018. Jeho dopad bude na celkovo 167 zákonov, 68 vyhlášok, 8 opatrení a 12 nariadení vlády.